โลกของเรา  Earth

 

     ภาพและข้อมูลภาพผมได้มาจาก Googel Earth

 

      เรามาเริ่มดู โลกของเราจากนอกโลกก่อนได้รูปดังนี้

        และภาพจินตนาการสุริยะจักรวาลเป็นดังนี้   

      โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลาง และเส้นต่างๆ เป็นแนววงโครจร ของดาวเคราะห์รวมทั้งโลกที่โครจรรอบดวงอาทิตย์

      ต่อไปผมจะ เน้นภาพเริ่มจาก ระยะทางสูงขึ้นไปจากโลก เพื่อให้เห็นโลกของเราโดย

                                         เริ่มจากระยะ   200 เมตร  จากผิวโลกของเราบริเวณกรุงเทพฯ  
                                            
                                          และเมื่อสูงไปอีกจากผิวโลก  1 กิโลเมตร   ก็จะเห็นภาพดังนี้

                                        

                                               เมื่อสูงไปอีก เป็น 10 กิโลเมตร จะเห็นภาพเป็นดังนี้

                                      

                                           และเมื่อสูงไปจากโลก 100 กิโลเมตร  ก็จะเห็นภาพข้างล้างนี้

                                        

                                           และเมื่อสูงไปอีก 1,000 กิโลเมตร ก็จะเห็นภาพดังข้างล่างนี้

                                      

                                      และเมื่อไกลขึ้นไปอีก 10,000 กิโลเมตร ก็จะเห็นภาพดังข้างล่างนี้

                                     

                                     และเมื่อไกลไปอีก 50000 กิโลเมตร ก็จะเห็นภาพดัง ดังข้างล่างนี้

                                      

 

                                                      ดูหน้าต่อไป สุริยะจักรวาลของเรา (solar system)