บาปอะไรไม่เป็นบาป?                                                                                                                               กลับหน้าแรก 
 
 
 
 เนื้อความ : 
คำถามนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเอง แต่มีผู้ที่มาตั้งคำถาม ผมสมมุติว่า 
ผู้ตั้งคำถามเป็นเทวดาชั้นดุสิต ต้องการคำตอบที่สั้นรัดคุมและถูกต้อง 
อย่างแท้จริง คือถามว่า 
1.บาปอะไรไม่เป็นบาป? 
2.บุญอะไรไม่เป็นบุญ? 
ขอให้ท่านผู้รู้ที่มีปัญญาช่วยตอบ
 จากคุณ : Vicha [ 20 พ.ค. 2543 / 00:47:16 น. ]  
     [ IP Address : 203.151.36.17 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 1 : (นายโจโจ้) 
ตอบเท่าที่ทราบมาและตอบพร้อมกันสองข้อเลย คือกรรมที่กระทำด้วยจิตพุทธะ คือทำโดยรู้ ตื่น และเบิกบาน ไม่ยึดในทั้งบาปทั้งบุญ จึงไม่เป็นทั้งบาปทั้งบุญครับ ขอรอฟังท่านอื่นด้วยครับ
 จากคุณ : นายโจโจ้ [ 20 พ.ค. 2543 / 10:04:17 น. ]  
     [ IP Address : 203.149.1.253 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 2 : (morning_glory) 
ตอบสั้นๆว่า  
บาป ที่ไม่ทำ ก็ไม่บาป 
บุญ ที่ไม่ทำ ก็ไม่บุญ 

ขยายความ คำว่า "ทำ" หมายถึง มีเจตนา(ความจงใจ) 
ที่ผลักดันด้วย กุศล หรือ อกุศล อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ให้เกิดการกระทำนั้นขึ้น  ถ้ามีเจตนากระทำ ก็เป็นบาป 
หรือ บุญ  แล้วแต่เจตนานั้นๆ 
บางอย่าง ถึงคนจะดูเหมือนว่ากระทำ แต่หากผู้นั้นไม่ได้ 
มีกุศลหรืออกุศลผลักดันเป็นเจตนาอยู่(เช่นพระอรหันต์) 
การกระทำนั้น ก็เป็นแค่กิริยา ไม่เป็นกรรม(บาป/บุญ)แต่อย่างใด

 จากคุณ : morning_glory [ 20 พ.ค. 2543 / 18:22:33 น. ]  
     [ IP Address : 203.114.229.89 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 3 : (Vicha) 
คำตอบของสองท่านนั้นคมมาก คงไม่มีผู้อื่นตอบต่อแล้ว เพราะท่านทั้งตอบถูกแล้ว 
คำตอบของผมก็เหมื่อนกับของทั้งสองท่าน คือ 
1.ปาบที่ไม่เจตณาไม่เป็นบาป 
2.บุญที่สักแต่ทำก็ไม่เป็นบุญ 
ทั้งสองข้อนีคือกริยาของพระอรหัต์ 
แต่กรรมที่ไม่เป็นปาบไม่เป็นบุญ ก็บังเกิดกับปุถุชนได้
 จากคุณ : Vicha [ 22 พ.ค. 2543 / 08:36:19 น. ]  
     [ IP Address : 203.151.36.18 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 4 : (chuleeratc@thaimail.com) 
ไม่แน่ใจว่า การไม่ยึดในบาป และในบุญที่จะได้รับในการกระทำนั้น (จากคำตอบของท่านที่ 1) ความหมายจะเหมือนกับการกระทำที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะได้รับบุญหรือบาปหรือไม่ (จากคำตอบของท่านที่ 2) หรือไม่ คืออยากจะถามว่า การมีเจตนาหรือไม่นั้น เหมือนกับการยึดหรือไม่ยึดหรือไม่
 จากคุณ : chuleeratc@thaimail.com [ 25 พ.ค. 2543 / 09:33:06 น. ]  
     [ IP Address : 203.151.125.94 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 5 : (Cowboy) 
บาป บุญ แต่เดิมก็ไม่มี 
แล้วจะมีบาป บุญ มาแต่ไหน 

บาปที่ไม่เป็นบาปก็มี เหมือนกัน เรียกว่า อโหสิกรรม 
บาปให้ผลไม่ทัน เพราะผู้นั้นตัดวัฏฏะได้เสียก่อน 
ดังนั้นผลของบาปนั้นจึงไม่เป็นบาป

 จากคุณ : Cowboy [ 27 พ.ค. 2543 / 11:07:55 น. ]  
     [ IP Address : 4.4.150.155 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 6 : (ชาลี) 
ผมเห็นด้วยกับคุณ Vicha คือ บุคคลที่ถือว่ากระทำกรรมอะไรไปหลังจากที่ได้บรรลุอรหันต์แล้วย่อมไม่เป็นทั้งบุญและบาป เป็นแค่เพียงกิริยาของท่านเท่านั้น ทั้งนี้เพราะพระอรหันต์จักทำกรรมใดไว้กรรมนั้นจักไม่ส่งผลอีก ดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่เกิดอีก
 จากคุณ : ชาลี [ 30 พ.ค. 2543 / 13:29:49 น. ]  
     [ IP Address : 203.107.202.228 ] 
 
 
 ความคิดเห็นที่ 7 : (เอก) 
   การกระทำทุกอย่างของพระอรหันต์ 
 จากคุณ : เอก [ 30 พ.ค. 2543 / 14:44:53 น. ]  
     [ IP Address : 203.157.0.183 ] 
 

จบกระทู้บริบูรณ์

 กลับหน้าแรก