หัวข้อที่เสนอสนทนาในลานธรรมที่ไม่มีอยู่ในเรื่องเล่าประสบการณ์
_/|\_  1.  พระโพธิสัตว์ที่แน่นอน                                                                                          
_/|\_  2.  นิพพานธาตุ วิญญานธาตุ และนิพพาน                                                              
_/|\_  3.  บาปอะไรไม่เป็นบาป?                                                                                            
_/|\_  4.  อะไรทำให้สรรพสัตว์(มนุษย์)มีปัญญาต่างกัน ?                                               
_/|\_  5.  สัตว มนุษย เทวดา พรหม มีอะไรที่เหมือนกัน ?                                                
_/|\_  6.  จะพิสุจน์เรืองอภิญญาหรือ                                               
_/|\_  7.  ไม่มีใครเกิดใครตายจริงหรือ?                                           
_/|\_  8.  อัตตาอยู่ตรงใหน?                                                               
_/|\_  9.  มุมมองหลากหลาย จุดหมายเดียวกัน                                
_/|\_  10  ล้อธรรมตามพระพุทธทาส                                                
_/|\_  11. วิปัสสนูกิเลสคืออะไรบ้าง?                                               
_/|\_  12. แสวงหา กิเลส ชนะตน และเล็กน้อย                              
_/|\_  13. เล่าชีวิตและการปฏิบัติธรรม                                              
_/|\_  14. เมื่อ กำหนดเวลานั่งกรรมฐาน ถ้ามีมดไต่ตามตัวคุณจะทำอย่างไร
_/|\_  15. ขณะทำกรรมฐานเผลอบ่อยจะทำอย่างไร                       
_/|\_  16. นักกรรมฐานเมื่อนอนไม่หลับจะทำอย่างไร                   
_/|\_  17. ถ้าโกรธหรือไม่สบอารมณ์ จะทำอย่างไร                         
_/|\_  18. ท่านทำใจอย่างไรจึงทำให้ฐิติของตนเอง ให้น้อยลงหรือหมดไป
_/|\_  19. ปัญญานี้คืออะไร? เกิดขึ้นได้อย่างไร? มีประโยชน์อะไร?
_/|\_  20. กระทู้เสนอธรรมตามความเห็น                                          
_/|\_  21. กระทู้เกล็ดเล็กๆ ญาณรู้ ที่เกิดจากสมาธิ                            
_/|\_  22. อริยะสัจ 4 ชุดใหญ่                                                                
_/|\_  23. พระควรฉันหรือไม่ควรฉันเนื้อสัตว์                                  
_/|\_  24. ความต่างกัน ของวิปัสสนาล้วนๆ กับ สมถะวิปัสสนา ?
_/|\_  25. กระทู้ ปัญหาวิ่งวนอยู่ในตุ่ม เป็นอาหารของเต่าอย่างเรา
_/|\_  26. จะรอไปเมื่อไรหรือ?                                                              
_/|\_  27. พระโกกาลิกผู้มีวาสนาตกนรกเพราะทิฐิมั่น                     
_/|\_  28. เอาธรรมมาแสดงที่เกียวของกับลัทธินิครนถ์                    
_/|\_  29. ภาคพิเศษ พระอภัยเถระและการทิ้งไปบวช                     
_/|\_  30. สนทนากับพระเรื่องสร้างบุญบารมี และความเข้าใจเล็กๆ
 
                                                                                        กลับ HOME