การรวมตัวกันของกาแลคชีทำให้เกิดเป็นชุปเปอร์กาแลคชี

    

      จากการที่กล่าวแล้วว่า กาแลคชีจะอยู่เป็นกลุ่มกาแลคชี เมื่อเลยไปกลุ่มกาแลคชีนั้นแล้วก็จะเป็นที่ว่างเปล่าถ้ามองด้วยตาเปล่าหรือกล้องส่องทางไกลธรรมดาก็ไม่สามารถเห็นเพราะห่างกันมากเสียเหลือเกิน เหมือนกลุ่มกาแลคชีของเรา(Local Group) ห่างจาก กลุ่มกาแลคชี Virgo cluster ที่อยู่ใกล้ที่สุดถึง ประมาณ 60 ล้านปีแสง  และจากการวัดสะเปคตรัมของแสง กลุ่มกาแลคชี Virgo cluster นั้นจะเป็นสีแดงจ่างออกไป ก็หมายความว่า กลุ่มกาแลคชี Virgo cluster กำลังเคลื่อนที่ห่างไปจากโลกของเรา  และจากการวัดโดยการเปรียบเทียบสะเปคตรัมของแสงนั้น  กลุ่มกาแลคชีของเรา(Local Group) และ กลุ่มกาแลคชี Virgo cluster กำลังเคลื่อนไปทางทิศทางเดียวกัน แต่มีความเร็วต่างกัน จึงดูเหมือนกลุ่มทั้งสองจะห่างออกจากกัน 

         แต่เมื่อมาส่องดูกาแลคชีภายในกลุ่ม Local Group เอง สะเปคตรัมของแสงเป็นสีน้ำเงิน ก็หมายความว่ากาแลคชีภายใน Local Group กำลังเคลื่อนที่เข้าหากัน แต่เคลื่อนที่สัมพันธ์ไปกับกลุ่ม Local Group

       ดังนั้นกาแลคชีภายในกลุ่ม Local Group เมื่อกาลเวลาในอนาคตอีกนานแสนนาน ก็จะมารวมกันเป็นกาแลคชีเดียวที่ใหญ่มากๆ เรียกว่าชุปเปอร์กาแลคชี  และเช่นเดียวกันในกลุ่มกาแลคชี Virgo cluster ก็จะรวมกันเป็นกาแลคชีเดียวที่ใหญ่มากๆ  แต่กลุ่ม Virgo cluster ก็จะอยู่ห่างจาก Local Group มากยิ่งขึ้น

          สมมุติฐานของผม เมื่อในส่วนอานาบริเวณอาวกาศอันมหึมา ที่รวมของกลุ่ม cluster หรือ Group จำนวนมากมายที่เคลื่อนที่ไปทางเดียวกัน แต่ความเร็วของแต่ละ Group ต่างกัน  ดังนั้นอาจจะมีบาง Group เข้ามารวมตัวกันได้

           ต่อไปเรามาดูภาพการรวมตัวกันของกาแลคชี ภายในกลุ่มเดียวกัน กลายเป็นกาแลคชีที่ใหญ่ขึ้น

 

          

                                              ภาพทั้งหมดเอามาจากเว็บ(Picture from web)     http://hubblesite.org/gallery/

                                    ต่อไปเป็นสมมุติฐานของข้าพเจ้าเรื่องการเกิดดับของกาแลคชีหรือกลุ่มกาแลคชี