ถ่ายเมื่อได้เป็น พระปลัดพนม เป็นผู้ช่วยหลวงพ่อพระเทพสิทธิมุนี ในการสอนวิปัสสนากรรมฐาน

หลังจากนั้นเป็น พระปลัดธิรวัตณ์ เป็นรองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

หลังจากพระธรรมธีราชมหามุนี(พระเทพสิทธิมุนี)มรณภาพก็ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

และท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ 2532